Dịch của 手續 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
手續
Tiếng Trung phồn thể
手續

Thứ tự nét cho 手續

Ý nghĩa của 手續

  1. hình thức
    shǒuxù

Các ký tự liên quan đến 手續:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc