Dịch của 手袋 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
手袋
Tiếng Trung phồn thể
手袋

Thứ tự nét cho 手袋

Ý nghĩa của 手袋

  1. túi xách tay
    shǒudài

Các ký tự liên quan đến 手袋:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc