Tiếng Trung giản thể

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 扌

  1. tay
    shǒu
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

huàn
trao đổi
zhǎo
tìm kiếm
đánh
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc