Dịch của 才子 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
才子
Tiếng Trung phồn thể
才子

Thứ tự nét cho 才子

Ý nghĩa của 才子

  1. học giả tài năng
    cáizǐ

Các ký tự liên quan đến 才子:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc