Dịch của 才艺 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
才艺
Tiếng Trung phồn thể
才藝

Thứ tự nét cho 才艺

Ý nghĩa của 才艺

  1. tài năng và kỹ năng
    cáiyì

Các ký tự liên quan đến 才艺:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc