Dịch của 打井 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
打井
Tiếng Trung phồn thể
打井

Thứ tự nét cho 打井

Ý nghĩa của 打井

  1. đào giếng
    dǎjǐng

Các ký tự liên quan đến 打井:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc