Dịch của 打坏 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
打坏
Tiếng Trung phồn thể
打壞

Thứ tự nét cho 打坏

Ý nghĩa của 打坏

  1. phá vỡ, làm hỏng
    dǎhuài

Các ký tự liên quan đến 打坏:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc