打扫

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 打扫

  1. quét
    dǎsǎo
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

房屋不经常打扫
fángwū bù jīngcháng dǎsǎo
nhà không được dọn dẹp thường xuyên.
打扫地板
dǎsǎo dìbǎn
để làm sạch floo
打扫干净
dǎsǎo gānjìng
dọn bếp
打扫房间
dǎsǎo fángjiān
dọn phòng

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc