Tiếng Trung giản thể

打拱

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 打拱

  1. chắp tay cúi chào
    dǎgǒng
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

磕头和打拱
kētóu hé dǎgǒng
lạy và cung
打拱作揖
dǎgǒng zuòyī
chắp tay cúi đầu chào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc