Dịch của 打敗 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
打敗
Tiếng Trung phồn thể
打敗

Thứ tự nét cho 打敗

Ý nghĩa của 打敗

  1. để đánh bại
    dǎbài

Các ký tự liên quan đến 打敗:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc