Dịch của 打斗 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
打斗
Tiếng Trung phồn thể
打鬥

Thứ tự nét cho 打斗

Ý nghĩa của 打斗

  1. chiến đấu
    dǎdòu

Các ký tự liên quan đến 打斗:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc