Dịch của 打水 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
打水
Tiếng Trung phồn thể
打水

Thứ tự nét cho 打水

Ý nghĩa của 打水

  1. lấy nước
    dǎshuǐ

Các ký tự liên quan đến 打水:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc