Dịch của 打消 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
打消
Tiếng Trung phồn thể
打消

Thứ tự nét cho 打消

Ý nghĩa của 打消

  1. để loại bỏ, để hủy bỏ
    dǎxiāo

Các ký tự liên quan đến 打消:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc