Dịch của 打烊 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
打烊
Tiếng Trung phồn thể
打烊

Thứ tự nét cho 打烊

Ý nghĩa của 打烊

  1. đóng cửa hàng vào buổi tối
    dǎyāng

Các ký tự liên quan đến 打烊:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc