Dịch của 打盹 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
打盹
Tiếng Trung phồn thể
打盹

Thứ tự nét cho 打盹

Ý nghĩa của 打盹

  1. Để dập tắt
    dǎdǔn

Các ký tự liên quan đến 打盹:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc