Dịch của 打苗 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
打苗
Tiếng Trung phồn thể
打苗

Thứ tự nét cho 打苗

Ý nghĩa của 打苗

  1. đi tiêm phòng
    dǎmiáo

Các ký tự liên quan đến 打苗:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc