Dịch của 打輸 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
打輸
Tiếng Trung phồn thể
打輸

Thứ tự nét cho 打輸

Ý nghĩa của 打輸

  1. bị đánh bại
    dǎshū

Các ký tự liên quan đến 打輸:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc