Dịch của 托盘 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
托盘
Tiếng Trung phồn thể
托盤

Thứ tự nét cho 托盘

Ý nghĩa của 托盘

  1. cái mâm
    tuōpán

Các ký tự liên quan đến 托盘:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc