Dịch của 找錢 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
找錢
Tiếng Trung phồn thể
找錢

Thứ tự nét cho 找錢

Ý nghĩa của 找錢

  1. để thay đổi
    zhǎoqián

Các ký tự liên quan đến 找錢:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc