Dịch của 找钱 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
找钱
Tiếng Trung phồn thể
找錢

Thứ tự nét cho 找钱

Ý nghĩa của 找钱

  1. để thay đổi
    zhǎoqián

Các ký tự liên quan đến 找钱:

Ví dụ câu cho 找钱

你多找钱给我了
nǐ duō zhǎoqián gěi wǒ le
bạn đã cho tôi quá nhiều tiền lẻ
给你找钱
gěinǐ zhǎoqián
để cung cấp cho bạn tiền lẻ
请不用找钱了
qǐng bùyòng zhǎoqián le
giữ tiền lẻ
等等,我还没找钱
děngděng , wǒ huán méi zhǎoqián
đợi đã, tôi chưa đưa tiền lẻ
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc