Tiếng Trung giản thể

找钱

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 找钱

  1. để thay đổi
    zhǎoqián
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

你多找钱给我了
nǐ duō zhǎoqián gěi wǒ le
bạn đã cho tôi quá nhiều tiền lẻ
给你找钱
gěinǐ zhǎoqián
để cung cấp cho bạn tiền lẻ
请不用找钱了
qǐng bùyòng zhǎoqián le
giữ tiền lẻ
等等,我还没找钱
děngděng , wǒ huán méi zhǎoqián
đợi đã, tôi chưa đưa tiền lẻ

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc