Dịch của 技术工程咨询 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
技术工程咨询
Tiếng Trung phồn thể
技術工程諮詢

Thứ tự nét cho 技术工程咨询

Ý nghĩa của 技术工程咨询

  1. tư vấn kỹ thuật kỹ thuật
    jìshù gōngchéng zīxún

Các ký tự liên quan đến 技术工程咨询:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc