Trang chủ>技术输入方

Tiếng Trung giản thể

技术输入方

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 技术输入方

  1. nhà nhập khẩu máy móc
    jìshù shūrù fāng
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc