Dịch của 抄件 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
抄件
Tiếng Trung phồn thể
抄件

Thứ tự nét cho 抄件

Ý nghĩa của 抄件

  1. nhân bản
    chāojiàn

Các ký tự liên quan đến 抄件:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc