Dịch của 抓痒 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
抓痒
Tiếng Trung phồn thể
抓癢

Thứ tự nét cho 抓痒

Ý nghĩa của 抓痒

  1. gãi ngứa
    zhuāyǎng

Các ký tự liên quan đến 抓痒:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc