Dịch của 抓瞎 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
抓瞎
Tiếng Trung phồn thể
抓瞎

Thứ tự nét cho 抓瞎

Ý nghĩa của 抓瞎

  1. vội vàng và bối rối
    zhuāxiā

Các ký tự liên quan đến 抓瞎:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc