Dịch của 投資 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
投資
Tiếng Trung phồn thể
投資

Thứ tự nét cho 投資

Ý nghĩa của 投資

  1. đầu tư; sự đầu tư
    tóuzī

Các ký tự liên quan đến 投資:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc