Dịch của 折纸 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
折纸
Tiếng Trung phồn thể
摺紙

Thứ tự nét cho 折纸

Ý nghĩa của 折纸

  1. origami
    zhézhǐ

Các ký tự liên quan đến 折纸:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc