Dịch của 报喜不报忧 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
报喜不报忧
Tiếng Trung phồn thể
報喜不報憂

Thứ tự nét cho 报喜不报忧

Ý nghĩa của 报喜不报忧

  1. chỉ báo cáo những gì tốt trong khi che giấu những gì khó chịu
    bàoxǐ bù bàoyōu; bàoxǐ bú bàoyōu

Các ký tự liên quan đến 报喜不报忧:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc