Dịch của 报摊 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
报摊
Tiếng Trung phồn thể
報攤

Thứ tự nét cho 报摊

Ý nghĩa của 报摊

  1. quầy tin tức
    bàotān

Các ký tự liên quan đến 报摊:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc