Dịch của 抱 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 抱

Ý nghĩa của 抱

  1. ôm, ôm hoặc bế trong tay
    bào

Ví dụ câu cho 抱

抱着书
bào zhe shū
cầm sách
抱孩子
bào háizi
cho con bú
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc