Dịch của 抵達 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
抵達
Tiếng Trung phồn thể
抵達

Thứ tự nét cho 抵達

Ý nghĩa của 抵達

  1. đến
    dǐdá

Các ký tự liên quan đến 抵達:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc