Dịch của 抹黑 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
抹黑
Tiếng Trung phồn thể
抹黑

Thứ tự nét cho 抹黑

Ý nghĩa của 抹黑

  1. để mang lại sự xấu hổ, làm mất uy tín;
    mǒhēi

Các ký tự liên quan đến 抹黑:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc