Dịch của 抽样 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
抽样
Tiếng Trung phồn thể
抽樣

Thứ tự nét cho 抽样

Ý nghĩa của 抽样

  1. lấy mẫu
    chōuyàng

Các ký tự liên quan đến 抽样:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc