Dịch của 抽身 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
抽身
Tiếng Trung phồn thể
抽身

Thứ tự nét cho 抽身

Ý nghĩa của 抽身

  1. để thoát ra, để giải phóng bản thân
    chōushēn

Các ký tự liên quan đến 抽身:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc