Dịch của 拉倒 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拉倒
Tiếng Trung phồn thể
拉倒

Thứ tự nét cho 拉倒

Ý nghĩa của 拉倒

  1. quên nó đi
    lādǎo

Các ký tự liên quan đến 拉倒:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc