Dịch của 拉姆西波顿 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拉姆西波顿
Tiếng Trung phồn thể
拉姆西波頓

Thứ tự nét cho 拉姆西波顿

Ý nghĩa của 拉姆西波顿

  1. Ramsey Bolton
    Lāmǔxi bōdùn

Các ký tự liên quan đến 拉姆西波顿:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc