Dịch của 拉平 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拉平
Tiếng Trung phồn thể
拉平

Thứ tự nét cho 拉平

Ý nghĩa của 拉平

  1. để đưa đến cùng một cấp độ, thậm chí lên
    lāpíng

Các ký tự liên quan đến 拉平:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc