Dịch của 拉斯维加斯 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拉斯维加斯
Tiếng Trung phồn thể
拉斯維加斯

Thứ tự nét cho 拉斯维加斯

Ý nghĩa của 拉斯维加斯

  1. Las Vegas
    Lāsīwéijiāsī

Các ký tự liên quan đến 拉斯维加斯:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc