Dịch của 拉萨 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拉萨
Tiếng Trung phồn thể
拉薩

Thứ tự nét cho 拉萨

Ý nghĩa của 拉萨

  1. Lhasa
    Lāsà

Các ký tự liên quan đến 拉萨:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc