Dịch của 拉鋸 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拉鋸
Tiếng Trung phồn thể
拉鋸

Thứ tự nét cho 拉鋸

Ý nghĩa của 拉鋸

  1. trận chiến nhìn thấy
    lājù

Các ký tự liên quan đến 拉鋸:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc