Dịch của 拍球 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拍球
Tiếng Trung phồn thể
拍球

Thứ tự nét cho 拍球

Ý nghĩa của 拍球

  1. đánh bóng
    pāiqiú

Các ký tự liên quan đến 拍球:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc