Dịch của 拐棍 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拐棍
Tiếng Trung phồn thể
柺棍

Thứ tự nét cho 拐棍

Ý nghĩa của 拐棍

  1. gậy chống
    guǎigùn

Các ký tự liên quan đến 拐棍:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc