Trang chủ>拒收货物险

Tiếng Trung giản thể

拒收货物险

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 拒收货物险

  1. rủi ro từ chối hàng hóa
    jùshōu huòwù xiǎn
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc