Dịch của 拒收货物险 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拒收货物险
Tiếng Trung phồn thể
拒收貨物險

Thứ tự nét cho 拒收货物险

Ý nghĩa của 拒收货物险

  1. rủi ro từ chối hàng hóa
    jùshōu huòwù xiǎn

Các ký tự liên quan đến 拒收货物险:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc