Dịch của 拒斥 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拒斥
Tiếng Trung phồn thể
拒斥

Thứ tự nét cho 拒斥

Ý nghĩa của 拒斥

  1. sự từ chối
    jùchì

Các ký tự liên quan đến 拒斥:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc