Dịch của 拒絕 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拒絕
Tiếng Trung phồn thể
拒絕

Thứ tự nét cho 拒絕

Ý nghĩa của 拒絕

  1. từ chối
    jùjué

Các ký tự liên quan đến 拒絕:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc