Dịch của 拒赔 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拒赔
Tiếng Trung phồn thể
拒賠

Thứ tự nét cho 拒赔

Ý nghĩa của 拒赔

  1. từ chối một yêu cầu
    jùpéi

Các ký tự liên quan đến 拒赔:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc