Dịch của 拔高 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拔高
Tiếng Trung phồn thể
拔高

Thứ tự nét cho 拔高

Ý nghĩa của 拔高

  1. vượt trội; nổi bật
    bágāo

Các ký tự liên quan đến 拔高:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc