Dịch của 拘役 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拘役
Tiếng Trung phồn thể
拘役

Thứ tự nét cho 拘役

Ý nghĩa của 拘役

  1. giam giữ ngắn hạn
    jūyì

Các ký tự liên quan đến 拘役:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc