Dịch của 拙作 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拙作
Tiếng Trung phồn thể
拙作

Thứ tự nét cho 拙作

Ý nghĩa của 拙作

  1. viết vụng về
    zhuōzuò

Các ký tự liên quan đến 拙作:

Ví dụ câu cho 拙作

有些是拙作
yǒuxiē shì zhuōzuò
một số bài viết còn vụng về
拙作被翻译成英文
zhuōzuò bèi fānyì chéng yīngwén
một bài luận vụng về được dịch sang tiếng Anh
拙作发表
zhuōzuò fābiǎo
xuất bản bài viết vụng về
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc