Dịch của 招来 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
招来
Tiếng Trung phồn thể
招來

Thứ tự nét cho 招来

Ý nghĩa của 招来

  1. thu hút
    zhāolái

Các ký tự liên quan đến 招来:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc